Communicatie door directie Punch Powertrain en vakbonden

De directie van Punch Powertrain betreurt samen met de vakbonden de berichten die vandaag in de media verschenen omtrent de situatie bij Punch Powertrain in Sint-Truiden.

De automobielmarkt staat al langer onder druk, zeker in China. Punch Powertrain heeft daardoor de afgelopen maanden tijdelijke werkloosheid om economische redenen moeten inleggen. De financiële situatie van Yinyi, als moederorganisatie, heeft hierop geen invloed maar we kunnen begrijpen dat dit aanleiding kan geven tot ongerustheid.

Punch Powertrain is evenwel een organisatie met veel perspectieven voor de toekomst, niet in het minst door de PSA-deal en een aantal andere projecten die in ontwikkeling zijn. Punch Powertrain wil zich hiervoor goed organiseren. Aanvankelijk zou hierover sociaal overleg verdergezet worden midden september.  Door de berichtgeving van deze morgen zal dit overleg vervroegd worden naar aanstaande donderdag 29-08-2019. 

Vandaag ligt de focus in eerste instantie op het informeren en geruststellen van onze eigen medewerkers. Wij wensen deze informatie en deze besprekingen in alle sereniteit voor te bereiden in het belang van onze medewerkers en het bedrijf.

Namens de directie en het gemeenschappelijk vakbondsfront 

Related news items