Disclaimer

Deze website is eigendom van Punch Powertrain NV

Contactgegevens:

Punch Powertrain nv
Ondernemerslaan 5429
3800 Sint-Truiden
België
Telefoon: + 32 11 67 91 11
E-mail: info@punchpowertrain.com
Btw-nummer: BE 0463 278 829

Iedereen die de website bezoekt en gebruikt, stemt uitdrukkelijk in met onderstaande algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, grafieken, enz. worden beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van Punch Powertrain NV of rechthoudende derden.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op de website is slechts van algemene aard. De informatie is niet gericht op persoonlijke of specifieke omstandigheden en vormt daarom geen persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor een bepaalde situatie. 

Punch Powertrain NV stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is.Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten voorkomen in de verstrekte informatie.Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Punch Powertrain NV er alles aan doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Punch Powertrain NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Als u fouten opmerkt in de informatie die via de site wordt verstrekt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

De inhoud van de site (inclusief links) kan te allen tijde zonder kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of uitgebreid.Punch Powertrain NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
Punch Powertrain NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, via links of hyperlinks verbonden site, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar, of indirect verwijzen naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geenszins een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Punch Powertrain NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.