Minister innovatie en burgemeester bezoeken Punch Powertrain: Dialoog over het stimuleren van de innovatiekracht van Vlaanderen

Op 16 augustus verwelkomde Punch Powertrain met trots de Vlaamse Minister van Economie en Innovatie Jo Brouns en de burgemeester van Sint-Truiden Ingrid Kempeneers in het hoofdkantoor in Sint-Truiden voor een boeiend gesprek over de toekomst van de geëlektrificeerde auto-industrie in Vlaanderen. Gastheer van de vergadering was Sébastien Mazoyer, Punch Powertrain CEO, samen met Gaspar Gascon, CTO, Yves Frenay, CHRO en verschillende IP en R&D leiders.

Het doel van het bezoek voor beide partijen was om een dialoog op gang te brengen over hoe de overheid en de privésector kunnen samenwerken om een sterk auto-ecosysteem voor de regio te bevorderen. De discussie werd voorafgegaan door een introductie van het bedrijf, waarbij de unieke technologie en faciliteiten van Punch Powertrain werden getoond, evenals een proefrit met een voertuig met de toonaangevende hybride transmissie met dubbele koppeling van het bedrijf.

Industrie shift naar elektrificatie

De auto-industrie maakt een grote verschuiving door naar elektrificatie, met als tussenstap hybride technologie. Met het hoogste aantal patenten in België onder de toeleveranciers van de auto-industrie in 2022, is Punch Powertrain goed geplaatst om vragen van de overheid te beantwoorden over hoe het hoge innovatietempo voortgezet en verzekerd kan worden, en om hen te helpen de uitdagingen en kansen van de sector in de regio te begrijpen. 

In zulke dynamische tijden is innovatie cruciaal voor elk bedrijf en elke regio om hun positie te behouden of te laten groeien, door te functioneren in een geavanceerd ecosysteem met andere bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties. Een nauwe verbinding en communicatielijn tussen de particuliere en openbare sector zijn de sleutel tot succes.

Tijdens hun bezoek prezen zowel de minister als de burgemeester de opmerkelijke innovatiekracht en het technologisch leiderschap van Punch Powertrain binnen de automobielsector van de regio.

Hoog gekwalificeerde ecosysteem benadering

De technologische disruptie die we vandaag de dag zien, vraagt van bedrijven dat ze hun ontwikkelingsmethodes en businessmodellen op wereldschaal heroverwegen. Terwijl de conventionele industrie vertrouwt op een groter aantal laaggeschoolde arbeidskrachten, vereist de geëlektrificeerde auto-industrie een kleiner aantal hooggespecialiseerde en goed opgeleide medewerkers, zowel in de ontwikkeling als in de productie.

Bedrijven moeten daarom steeds meer een beroep doen op hoogwaardige experts, hun werknemers bij- en omscholen en tegelijkertijd hun krachten bundelen en een ecosysteem creëren met andere deskundige bedrijven. Het opbouwen en koesteren van zo’n ecosysteem en intensieve bijscholingsprogramma’s is de sleutel voor elke regio om succesvol te zijn en haar innovatiekracht te behouden in de huidige zeer concurrerende wereldwijde omgeving.

Innovatieklimaat in Vlaanderen

Overheidsinstanties spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van innovatie, door middel van verschillende instrumenten, zoals beroepsverenigingen, beleid en regelgeving, subsidieregelingen, onderwijsprogramma’s, enz. In dit opzicht openen Punch Powertrain, als vertegenwoordiger van zijn lokale ecosysteem, en de minister en burgemeester de dialoog over hoe we concurrerender kunnen blijven en worden en hoe we een bloeiende, verenigde automobielsector kunnen creëren. Samen met de heer Brouns en mevrouw Kempeneers hoopt het bedrijf een vertrouwensrelatie op te bouwen die vruchtbaar zal blijken voor de Belgische automobielsector.

Tijdens hun bezoek prezen zowel de minister als de burgemeester de opmerkelijke innovatiekracht en het technologisch leiderschap van Punch Powertrain binnen de automobielsector van de regio. De minister benadrukte de diepgaande knowhow en geavanceerde faciliteiten van het bedrijf en bevestigde de volledige steun van zijn administratie om de groeiambities van Punch Powertrain kracht bij te zetten.

Als Belgisch bedrijf in hart en nieren is Punch Powertrain ervan overtuigd dat de reeds aanwezige synergie tussen lokale bedrijven in de auto-industrie kan en moet worden bevorderd met de hulp van onze regeringen, waarbij ons strategisch en technologisch voordeel wordt verankerd. Als we naar de toekomst kijken, durven we onze blik te richten naar onze Noorderburen en zien we Vlaanderen’s eigen automotive campus in Sint-Truiden.