Punch Powertrain boekt vooruitgang in duurzaamheid

In de wereldwijde beweging naar verduurzaming en klimaatactie heeft de Europese Unie zich in de voorhoede gepositioneerd met een ambitieuze doelstelling voor klimaatneutraliteit in 2050. Trouw aan onze missie: “Our Powertrains drive a sustainable world”, zet Punch Powertrain zich in om een aanzienlijke bijdrage te leveren. Als voorloper op het gebied van human resources en milieupraktijken, verwelkomen we de kans om onze inspanningen op een transparante manier te rapporteren en af te stemmen via de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vanaf 2026.

Bij Punch Powertrain weten we dat onze verplichtingen verder reiken dan aan onze aandeelhouders en alle belanghebbenden omvatten. Deze bestaan uit onze medewerkers, partners, leveranciers en klanten, gemeenschappen en de natuur. We zijn er ook van overtuigd dat duurzaamheid een grondige teamoverschrijdende samenwerking vereist. Van het optimaliseren van onze productieprocessen tot het verminderen van de CO2-uitstoot, elke afdeling speelt een essentiële rol in het bevorderen van onze duurzaamheidsdoelen. Met het nieuwe Europese rapportagekader zijn we in staat om onze vooruitgang te volgen en continue verbetering in de hele organisatie te stimuleren, waarbij we prioriteit geven aan duurzaamheid naast winstgevendheid.

 
CSRD

Analyseren wat belangrijk is – Dubbele materialiteitsanalyse

Een cruciale en eerste stap naar zinvolle inspanningen op het gebied van duurzaamheid is een uitgebreide analyse van de materiële onderwerpen – het begrijpen van onderwerpen die van belang zijn voor onze stakeholders. Daarom is Punch Powertrain eind 2023 begonnen met een uitgebreide stakeholder bevraging in de vorm van een dubbele materialiteitsanalyse, die momenteel bijna is afgerond. Na diepgaande interviews met een breed scala aan belanghebbenden, zijn meer dan 60 experts op het gebied van ESG-kwesties op onze wereldwijde locaties betrokken bij focusgroepdiscussies om een correcte beoordeling van de gerapporteerde effecten, risico’s en opportuniteiten te garanderen. Hun beoordeling wordt voorgelegd aan het executive team om de belangrijkste kwesties te definiëren voor verdere actie en rapportage.

Executive engagement

Om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid structureel aan te sturen is in februari een Sustainability Steering Committee opgericht met leden van het directieteam. De commissie is belast met uitvoerende beslissingen, het oplossen van knelpunten en het waarborgen van de beschikbaarheid van middelen over de afdelingen heen. De groep komt maandelijks bijeen en dient als cruciaal platform voor het beoordelen van Punch Powertrain’s voortgang op het gebied van duurzaamheid en de CSRD-rapportage.

Het verheugt ons dat we aanzienlijke vooruitgang kunnen melden op al onze afdelingen, ruim voor de verplichte Europese deadline van rapportage in 2026.

Interne afdelingsoverschrijdende drive

Bij Punch Powertrain geloven we sterk in de waarde van interne expertise om essentiële knowhow binnen onze organisatie te behouden. Door het gehele CSRD-rapportageproces intern te houden, zorgen we voor directe betrokkenheid bij belanghebbenden, open communicatie en het opbouwen van vertrouwen. Door expertise intern te houden, kunnen we bovendien de kwaliteit van onze inspanningen en rapporten controleren. Deze aanpak sluit verder aan bij onze cultuur van voortdurend leren en innoveren en versterkt niet alleen onze relaties met belanghebbenden, maar ook ons streven naar uitmuntendheid en duurzaamheid in alle activiteiten.

Op schema voor CSRD

Het verheugt ons dat we aanzienlijke vooruitgang kunnen melden op al onze afdelingen, ruim voor de verplichte Europese deadline van rapportage in 2026.

CSRD’s ESG-raamwerk biedt ons een transparant hulpmiddel om te rapporteren over uitdagingen die al zijn aangepakt en om ervoor te zorgen dat we nieuwe onderwerpen blijven opnemen die belangrijk zijn voor onze belanghebbenden. Of het nu gaat om het verminderen van onze CO2-voetafdruk, het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers of het handhaven van eerlijke bedrijfspraktijken, wij streven naar uitmuntendheid. Door ons te richten op ESG-gegevens kunnen we onze holistische benadering van duurzaamheid voorleggen en bijdragen aan positieve sociale en milieuresultaten. Door middel van transparante rapportage en zinvolle actie willen we een leidende rol opnemen in dit onderwerp en positieve veranderingen teweegbrengen binnen onze sector en daarbuiten. Samen kunnen we een duurzamere toekomst opbouwen voor de komende generaties.

Over CSRD

Terwijl een financieel verslag aandeelhouders een duidelijk beeld geeft van de financiële gezondheid van ons bedrijf, stelt CSRD ons in staat om onze prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) transparant te communiceren naar alle belanghebbenden. Deze richtlijn, die is opgesteld als onderdeel van het Green Deal-initiatief, schrijft voor hoe bedrijven op transparante wijze verslag moeten doen van hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid. De automobielsector speelt een belangrijke rol bij het bereiken van dit doel, omdat deze sector een enorm potentieel heeft om de wereldwijde CO2-uitstoot positief te beïnvloeden. Als toonaangevende speler in de auto-industrie ziet Punch Powertrain dit raamwerk als een nuttige leidraad in ons streven naar innovatie, transparantie, verantwoording en rentmeesterschap voor het milieu.