Punch Powertrain en XPT sluiten Joint Venture overeenkomst voor productie van Elektrische Aandrijvingen

Op 18 mei tekenden Punch Powertrain en XPT een Joint Venture overeenkomst voor de vestiging van een nieuwe fabriek in Nanjing, die jaarlijks enkele honderdduizenden Elektrische Aandrijvingen zal produceren voor klanten van beide partners.

Industrialisatie van Elektrische Aandrijvingen

Deze Joint Venture heeft tot doel het produceren van  state-of-the-art Elektrische Aandrijvingen voor volledig elektrische voertuigen. In de vestiging in Nanjing, waar aandrijfsystemen van beide partners geïndustrialiseerd zullen worden, zal 10 miljoen euro geïnvesteerd worden. Design en ontwikkeling van huidige en toekomstige producten zal echter uitgevoerd worden door de partner-bedrijven zelf. Hiervoor hebben beiden de volledige knowhow en uitrusting in huis.
Bij de opstart van de samenwerking zal één single speed Elektrische Transmissie van Punch Powertrain en één van XPT in productie gebracht worden in begin van 2019.

Punch Powertrain and XPT sign joint venture agreement for production of Electric Powertrains

Elkaar aanvullende sterktes

XPT is een globale startup, uit China, die zich richt op e-aandrijfsystemen, waaronder Elektrische Transmissies en Energie Opslag Systemen. XPT is werkzaam als onderdeel van de autofabrikant NIO en levert hierbij voornamelijk aan NIO, maar ook aan andere OEM’s. XPT heeft de nodige kennis in huis voor het design en ontwikkeling van elektrische aandrijfsystemen. In Punch Powertrain ziet het bedrijf een gevestigde industrialisatiepartner, met verregaande ervaring in de automobielindustrie.

Punch Powertrain is een onafhankelijke leverancier van aandrijfsystemen met meer dan 45 jaar ervaring in ontwikkeling en industrialisatie. Het bedrijf vindt haar oorsprong in CVT’s, maar heeft in de laatste jaren haar portfolio uitgebreid met DCT’s, Hybride en Elektrische Aandrijvingen. Deze Joint Venture draagt bij tot een versnelde elektrificatie van het bedrijf en een schaalvergroting van haar productie van Elektrische Aandrijvingen.

Een versnelling hoger naar elektrificatie

In de afgelopen jaren voerde Punch Powertrain succesvol haar expansiestrategie uit, door uitbreiding van haar productportfolio en realisatie van een breder klantenbestand op de wereldwijde markt. De business intelligence van Punch Powertrain wijst erop dat de beweging naar New Energy voertuigen veel sneller zal plaatsvinden dan veelal aangenomen wordt door de Op verbrandingsmotoren gerichte automobielindustrie. Het bedrijf ondernam reeds jaren stappen in de richting van schone, geëlektrificeerde systemen, door ontwikkeling van Hybride en volledig Elektrische Aandrijfsystemen. Dankzij de massaproductie van haar eerste Elektrische Aandrijving, wordt de strategie van het bedrijf succesvol gerealiseerd.