Punch Powertrain is technische partner van het Belgische Solar Team

Nadat Punch Powertrain de hoofdsponsor was van het Solar Team tussen 2013 en 2018, werd begin dit jaar een nieuwe samenwerkingsverband aangekondigd, namelijk als Technische Sponsor. Terwijl Agoria de nieuwe naamsponsor werd, zet Punch Powertrain de samenwerking verder op vlak van project management en verleent het bedrijf toegang tot zijn test track en zijn state-of-the-art testfaciliteiten.

Eerder dit jaar werd de fakkel als naamsponsor doorgegeven aan Agoria, zodat het team hernoemd werd van Punch Powertrain Solar Team naar Agoria Solar Team. Hoewel het partnerschap een nieuwe vorm heeft aangenomen, zet Punch Powertrain zijn coaching en technische ondersteuning verder. Wat houdt dit precies in?

Coaching en projectondersteuning
Elke twee jaar wordt een nieuw team gevormd, dat verder bouwt op de ervaring en kennis van de voorgaande teams om het einddoel te bereiken: strijden om de titel in de wereldkampioenschap voor zonnewagens tijdens de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Planning en projectcoördinatie zijn enkele van de aspecten waarin Punch Powertrain het team ondersteunt.

Punch Powertrain provides technical support to Belgian Solar Team

Nadat het volledige projectverloop is uitgestippeld, worden verschillende voertuigconcepten ontworpen en wordt de meest succesvolle geselecteerd. Gedurende verschillende stappen van het proces heeft het team toegang tot experten van het bedrijf en vinden er regelmatig technische systeemreviews plaats. Tijdens een dergelijke review presenteert het team zijn concept, ideeën en vragen binnen een specifiek veld, zoals, bijvoorbeeld, elektronica of mechanica. Bij Punch Powertrain wordt er een team van specialisten gevormd die specifiek op deze vragen feedback en suggesties voorzien.

Technische en testfaciliteiten
Gedurende het volledige ontwikkelingstraject is een uitgebreid gamma aan tests noodzakelijk. Hiervoor biedt Punch Powertrain zijn testfaciliteiten, uitrusting en expertise aan.

In het eerste stadium worden de voertuigen van vorige teams getest, zodat verschillende aspecten van hun prestaties kunnen worden beoordeeld. De verzamelde gegevens helpen de nodige aanpassingen, alsook het best presterende concept te identificeren.  
Gezien het nieuwe voertuig  veel complexe subsystemen bevat, zoals elektronica en de laatste generatie zonnepanelen, vereist het uitgebreide tests. Bijkomend is het voertuig vaak opgebouwd uit exotische componenten, die op maat gemaakt zijn en nog niet op de baan getest zijn.
De klimaatkamer van Punch Powertrain staat het team toe om de volledige race in Australische weersomstandigheden (inzake temperatuur en luchtvochtigheid) in slechts enkele uren te simuleren.  De bijkomende “shaker test” onderwerpt de componenten aan de trillingen die ze tijdens de race zullen ondergaan. Deze test is cruciaal om de duurzaamheid van het voertuig te bevestigen of nodige verbeteringen bloot te leggen. In de fase van testen op de baan kan het team rekenen op de 800 meter lange test track van het bedrijf in Brustem.

Solar Team community

Gezien elke twee jaar een nieuw team van ongeveer 20 leden wordt gevormd, zijn veel teamleden intussen actief in de bedrijfswereld. Velen blijven echter betrokken bij het team en ondersteunen zijn nieuwste leden. Punch Powertrain rekent intussen verschillende ex-leden van het Solar Team tot zijn medewerkers en heeft een vaste traditie van kennisuitwisseling tussen de academische- en bedrijfswereld.