Europees onderzoek in SiC-ecosysteem boekt vooruitgang

Door overname van APOJEE werd Punch Powertrain onderdeel van WInSiC4AP, een Europees initiatief om de SiC-waardeketen in de regio te ontwikkelen en te bevorderen. Binnen dit project past het bedrijf zijn kerncompetenties toe om testbanken voor vermogenselektronica te ontwikkelen, gebruik makend van de superieure wide-band gap (SiC) materialen. Op 3 en 4 juli wordt de tweede fase van het project afgerond met presentaties rond de voortgang door de partners, gehost door Punch Powertrain Frankrijk.  

WInSiC4AP
WInSiC4AP staat voor Wide-band gap Innovative SiC for Advanced Power. Binnen dit project wordt onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd rond de toepassingen van wide-band gap halfgeleiders (zoals SiC en GaN). In vergelijking met halfgeleiders, zoals Si, vertonen deze materialen superieure eigenschappen, die een waaier aan voordelen met zich meebrengen, zoals hogere efficiëntie en vermogensdichtheid, kleinere afmetingen en minder verliezen voor passieve componenten. De hogere prestaties van het gehele systeem laten dan ook gebruik in applicaties met hogere (geavanceerde) vermogens toe.

Punch Powertrain Inverters

Europese SiC waardeketen op één lijn
Het doel van het WInSiC4AP-netwerk is om een sterke verticale integratie te creëren, technologieën te presenteren die voldoen aan de toepassingsvereisten en om het volledig ecosysteem te ontwikkelen. Het netwerk brengt bedrijven uit verschillende domeinen (automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen en defensie) op verschillende niveaus in de verticale waardeketen (leveranciers & fabrikanten van halfgeleiders, integrators van vermogensmodules) en academische instellingen en laboratoria samen. Alle partners werken samen om gezamenlijk design en prototypes voor te stellen, problemen op te lossen en kennis uit te wisselen.  

Dit samenwerkingsverband boost de concurrentiepositie van Europe op de SiC -markt en verhoogt het expertiseniveau in de volledige waardeketen. Momenteel maken 13 bedrijven deel uit van het netwerk, die elk hun specifieke toepassingen ontwikkelen, geruggesteund door gedeelde kennis. 

Testbanken voor ‘advanced power’
Binnen dit project is Punch Powertrain (via het voormalige APOJEE) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van testbanken om een elektrische machine en batterij te simuleren, om zo alle soorten van vermogensomvormers te kunnen testen. Het bedrijf heeft alle competenties in huis om vermogenstestbanken te ontwerpen en te produceren en heeft deze dan ook reeds in gebruik bij klanten en in de eigen workshops. De innovatie binnen het WInSiC4AP-project, gebruikmakend van SiC, zal toelaten het formaat van de testbank te verkleinen en haar efficiëntie te verhogen.

Mijlpaal jaar 2 bereikt
Het project bestaat uit 3 stadia van telkens een jaar. Het eerste stadium – verzamelen van input vanuit verschillende perspectieven in de waardeketen om technische vereisten te definiëren – is vorig jaar succesvol afgerond.

Tijdens een jaarlijkse status review op 3 en 4 juli wordt het tweede stadium – produceren van technologie bricks door elke partner – afgesloten. In deze fase heeft Punch Powertrain met succes een ½ power brick geproduceerd en gevalideerd.

Het derde en laatste jaar is gewijd aan het bouwen van prototypes en een werkende proof-of-concept. Voor Punch Powertrain houdt dit de productie van de tweede ½ brick en de validatie van het volledige systeem in. Na voltooiing van het project zijn er demomodellen ter beschikking, die aan potentiële klanten kunnen worden voorgesteld en in nieuwe projecten kunnen worden geïntroduceerd.