Gezamenlijke wintertestcampagne een groot succes

Voor het eerst heeft een gezamenlijke delegatie van Punch Powertrain en Stellantis een wintertestprogramma op ware grootte uitgevoerd voor de DT2-transmissie. De delegatie bestond in totaal uit ongeveer 75 personen, waaronder 13 medewerkers van Punch Powertrain uit verschillende vakgebieden. Het Punch-team bestond uit validatie-ingenieurs, controle-ingenieurs en kalibratie-ingenieurs (van de afdelingen PPS en PPE). De combinatie van de verschillende vaardigheden van de delegatieleden maakte een succesvolle uitvoering van de tests en een geslaagde overdracht van kennis tussen de verschillende teams mogelijk, vooral wat betreft de controles en de integratie van het voertuig.

Succesvolle samenwerking

Punch Powertrain had reeds met succes winter- (en zomer-) tests uitgevoerd met zijn innovatieve transmissies. Met deze wintertest werd de volledige aandrijflijn onder extreme omstandigheden getest op voertuigen van ‘klanten’. De omvang van dit gezamenlijke testprogramma is een primeur en heeft beide ondernemingen in staat gesteld hun validatieplan uit te voeren. Naast de vooraf gedefinieerde tests konden de ingenieurs van Punch Stellantis ook ondersteunen en problemen met de transmissie of het voertuig oplossen wanneer die zich voordeden. De nauwe samenwerking tussen de twee bedrijven maakte een vlotte en flexibele follow-up mogelijk.

Tijdens de vier weken durende operatie werden twintig voertuigen onder extreme omstandigheden op de proef gesteld. Om de slechtst denkbare scenario’s te simuleren, werden de voertuigen ‘s nachts in klimaatkamers op een temperatuur van -35° Celsius gebracht.

De omvang van de operatie en de betrokkenheid van een groot aantal specialisten van Punch en Stellantis hebben de teams in staat gesteld uitgebreide tests uit te voeren en gedurende het hele proces nauw met elkaar te communiceren. Het beperkte tijdsbestek vereiste uitgebreide samenwerking en door een doeltreffende planning konden de teams verschillende proeven combineren, waardoor het onderzoek gemakkelijker en sneller verliep.

Punch Powertrain and Stellantis performed a joint winter testing program for the DT2 transmission.
Punch Powertrain and Stellantis performed a joint winter testing program for the DT2 transmission.

Testen van verschillende scenario’s

In de loop van de opdracht moest een aantal tests worden uitgevoerd volgens een vooraf vastgesteld validatieplan. Dit plan voldoet zowel aan de interne eisen en de eisen van de klant als aan de wettelijke vereisten. Het eerste deel van de test bestaat uit een evaluatie van de basisfunctionaliteit, en standaardmanoeuvres die onder verschillende rijomstandigheden worden gecontroleerd. Het doel van de functionele tests is na te gaan of de transmissiefuncties en de automatische leermogelijkheden ook in vrieskou naar behoren werken. Extreem koude temperaturen hebben een invloed op de fysische parameters van de transmissie. Zo kan bijvoorbeeld de viscositeit van de olie veranderen, waardoor een andere bediening van de koppeling nodig is om ervoor te zorgen dat de schakelervaring ongeacht de temperatuur gelijk blijft. De tests omvatten ook de validering van apparatuur, zoals de opwarming van de transmissie, de parklock en de oliepompen. Om de rijeigenschappen te verbeteren, worden tests uitgevoerd op de prestaties van de koppeling, de versnellingsbak en het hybride systeem. Functionele veiligheidstests zijn een ander essentieel onderdeel van het validatieplan. Naast deze standaardtests worden ook veiligheidskritische storingsscenario’s onderzocht. Storingen worden opzettelijk in het transmissiesysteem geïnjecteerd om storingen te simuleren. Dit kan een hardwarestoring zijn of een onderbreking in de communicatie met het voertuig of de aandrijflijn.

Voertuigen moeten onder alle mogelijke omstandigheden en met alle mogelijke gebreken worden getest, niet alleen onder normale rijomstandigheden. Het is ook absoluut noodzakelijk te controleren hoe de transmissie reageert op activering van ABS of ESP. De functionaliteit wordt niet alleen getest onder extreme temperatuuromstandigheden, maar ook voor verschillende wegdekken.

Tijdens de opdracht hield het Punch-team, naast regelmatige vergaderingen met het Punch-team op de kantoren in Sint-Truiden en Eindhoven, dagelijks vergaderingen om de prestaties te evalueren en te anticiperen op toekomstige testscenario’s. Stellantis hield ook dagelijkse vergaderingen met het Punch-team om een naadloze communicatiestroom te verzekeren.

Toekomstige alliantie om succesvolle marktintroductie te garanderen

Op basis van de succesvolle resultaten van deze reis, plannen Stellantis en Punch Powertrain gelijkaardige testsessies in de nabije toekomst. De volgende missie is gepland voor over vijf weken (medio april) en een uitgebreid testprogramma is gepland voor de zomer in Spanje. Het is van cruciaal belang dat hetzelfde niveau van samenwerking kan worden gehandhaafd tot het begin van