Maatschappelijk verantwoord ondernemen als belangrijk onderdeel van bedrijfsstrategie

Het managementteam van Punch Powertrain heeft een strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gelanceerd, als onderdeel van het transformatieproces. Door MVO te integreren in het DNA van het bedrijf en het tot een belangrijk onderdeel van hun activiteiten te maken, verbindt het bedrijf zich ertoe een positieve invloed uit te oefenen op de gemeenschappen waarin het actief is.

In de afgelopen jaren is Punch Powertrain erkend voor zijn toonaangevende praktijken en beleid, waarbij het zich houdt aan een strikte ethische code, die het bedrijf zowel intern als in de toeleveringsketen toepast. Bovendien houdt het bedrijf vast aan een diepgaande focus op duurzaamheid en schone energie en biedt het betaalbare innovaties en duurzamere producten op het gebied van auto-aandrijflijnen.

De meeste initiatieven en beleidsmaatregelen vertonen weliswaar positief gedrag, maar zijn eerder voortgekomen uit een streven naar vooruitgang en beste praktijken in de sector dan uit een vooraf bepaalde algemene strategie. Om MVO te institutionaliseren in zijn activiteiten heeft Punch Powertrain een duurzaamheidsstuurgroep op directieniveau opgericht, die een strategie en plan opstelt.

Punch Powertrain CSR

MVO-filosofie

Het MVO-handvest, dat eind 2022 intern werd gepubliceerd, schetst de filosofie van het bedrijf:

“Wij zetten ons in voor onze visie “Onze Powertrains rijden een duurzame wereld!” binnen ons bedrijf, maar ook in de samenlevingen waarin we actief zijn.

Punch Powertrain streeft naar 8 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties waarin wij een betekenisvolle bijdrage willen leveren.

Om beslissende actie te stimuleren, bieden onze GEAR UPPF Waarden en beleid, als onderdeel van onze bedrijfsstrategie, richtlijnen voor verbeteringen ten aanzien van de samenleving en de mensheid.

Onze doelstelling omvat volledige klimaatneutraliteit tegen 2035.”

Punch Powertrain streeft naar 8 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties waarin wij een betekenisvolle bijdrage willen leveren.

Punch Powertrain
CSR

In de toekomst richt het bedrijf zich op 8 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s):

SDG 1: Geen armoede

SDG 5: Gendergelijkheid

SDG 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen

SDG 7: Betaalbare en schone energie

SDG 9: Industriële innovatie en infrastructuur

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 13: Klimaatactie

SDG 15: Leven op het land

Het is de bedoeling dat de MVO-filosofie in 2023 volledig in de bedrijfsstrategie is verankerd, met als resultaat de eerste externe audit en publicatie van het duurzaamheidsverslag in 2025. Tot de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf behoort “Klimaatneutraliteit in 2035”. 

Change Agents die actie ondernemen

Om deze inspanningen als een volksbeweging te ondersteunen, heeft het bedrijf een netwerk van MVO advocates of “Change Agents” opgericht. Na een interne oproep hebben meer dan 40 collega’s (die wereldwijd meer dan 2% van het bedrijf vertegenwoordigen) zich ertoe verbonden systematisch positieve actie te ondernemen.

“We zijn bijzonder trots op de grote betrokkenheid van onze teams bij de duurzaamheidsinspanningen van ons bedrijf”, aldus Steffen Baetzel, Chief Quality Officer bij Punch Powertrain en de leider van de CSR van het bedrijf. “De creativiteit en het enthousiasme van onze gemeenschap is echt inspirerend. We verwelkomen meer innovatieve ideeën en kijken ernaar uit om ze uit te voeren en onze vooruitgang in de nabije toekomst met de wereld te delen.”

De groep Change Agents zorgt voor een continue verbinding van de uitvoerende stuurgroep met de algemene organisatie en vice versa.  Zowel de uitvoerende stuurgroep als de change agents komen maandelijks bijeen om acties vast te stellen en de voortgang te beoordelen. Het uitvoerend management biedt hierbij ondersteuning en neemt beslissingen om de MVO-inspanningen verder vorm te geven.

Op basis van de CSR-jaarplanning zullen de initiatieven worden belicht en gehuldigd tijdens bedrijfsbrede town hall meetings en eindejaarsconclusies. Door deze inspanningen te bevorderen en te ondersteunen, versterkt Punch Powertrain zijn streven om een toekomstgerichte, duurzame en maatschappelijk verantwoorde organisatie te zijn.

Partnerschapsgeest

Punch Powertrain is actief betrokken bij verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het bevorderen van duurzaamheid. Eén zo’n partnerschap is met de branchevereniging Agoria. Een ander voorbeeld is het lidmaatschap van het bedrijf van “Project Pura”, een netwerkorganisatie gericht op duurzaamheid. Trouw aan de partnerschapsgeest van Punch Powertrain is het doel van deze samenwerkingsverbanden het delen van beste praktijken, ideeën en geleerde lessen.