Punch Powertrain nummer 1 patentaanvrager in Belgische Tier-1 Automotive

Innovatie staat centraal in de strategie van Punch Powertrain, het stimuleert transformatie en stelt het bedrijf in staat zijn missie en visie waar te maken. Punch Powertrain is de nummer 1 patentaanvrager voor Automotive Tier-1 in België en heeft een toegewijd innovatieteam dat dagelijks werkt aan grootschalige innovatieprojecten. Innovatie geeft vorm aan uitvindingen, die op hun beurt de toegevoegde waarde en differentiatie van Punch Powertrain bepalen. Daarom is het van cruciaal belang om innovatie te koesteren en uitvindingen veilig te stellen in de vorm van patenten.

Punch Powertrain number 1 patent applicant in Belgian Tier-1 Automotive

Innovatie als sleutel tot differentiatie

Punch Powertrain is momenteel hun productportfolio aan het omschakelen naar hybride en volledige EV. Het doel is om kostenefficiënte oplossingen en duurzame innovaties te bieden met een lagere ecologische voetafdruk en een lagere CO2-uitstoot tegen een betaalbare prijs. “Om deze missie te bereiken is innovatie diep geworteld in ons DNA, de processen en het dagelijks leven van de werknemers van Punch Powertrain in de verschillende afdelingen. Deze cultuur van uitvinden en innoveren is wat ertoe leidt dat Punch Powertrain tussen 2016 en 2021 de meeste patenten toegekend krijgt als Automotive Tier-1 Supplier in België en een van de top patent filers in België is”, stelt Pascal Van Troost, Global Innovation Leader bij Punch Powertrain.

Toegewijde innovatieafdeling en partnerschappen

Om innovatie te stimuleren, heeft Punch Powertrain een sterk Technology & Innovation team, dat op elk moment aan meer dan 10 grootschalige projecten werkt. Tot nu toe heeft het bedrijf meer dan 250 patenten gekregen, die voortkomen uit het toegewijde team, de dagelijkse R&D-activiteiten of de samenwerking binnen de toeleveringsketen. Bovendien is 35% van het personeel van Punch Powertrain werkzaam in de R&D-afdeling, wat illustreert dat er middelen worden ingezet om de duidelijke innovatiestrategie en het stappenplan van het bedrijf te realiseren.

Als aanvulling op de interne inspanningen gaat Punch Powertrain partnerschappen aan over de grenzen van het bedrijf heen. Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking is de volgende generatie e-drive; ModuIED. Dit Europese onderzoeksproject is opgezet in samenwerking met negen vooraanstaande deskundigen op het gebied van voertuigelektrificatie. De verschillende innovaties omvatten verbeterd thermisch beheer en regeneratief remmen, een compact en modulair ontwerp en een virtuele dimensioneringstool. De ModulED kan ook bogen op een efficiënt ontwerp met aanzienlijke kostenvermindering en minder zeldzame aardmetalen.

Om uitstekende werknemers te behouden, hebben wij een programma om innovatie te koesteren, te omarmen en te erkennen via vergoedings- en beloningsregelingen zoals een jaarlijks uitvindersdiner, waar wij de uitvindingen van de afgelopen jaren vieren

IE-opleiding in de hele organisatie

“Ons team van technische ingenieurs met een opleiding in IE-recht in combinatie met jarenlange ervaring, beoordeelt voortdurend productontwikkelingen en (potentiële) inbreuken. Aangezien IE in alle lagen van de organisatie is geïntegreerd, organiseren wij een speciale opleiding voor alle personeelsleden. Mensen die werkzaam zijn binnen de R&D-afdeling krijgen extra specifieke training, waarbij ze leren hoe ze patenten moeten lezen, hoe ze onderzoek moeten doen en hoe ze nieuwe uitvindingen moeten beschrijven”, aldus Van Troost.

Stimulansen en beloning voor uitvinders

Innovatie is vooral een menselijke prestatie die voortkomt uit ervaring, kennis en onderzoek. “Om uitstekende werknemers te behouden, hebben wij een programma om innovatie te koesteren, te omarmen en te erkennen via vergoedings- en beloningsregelingen zoals een jaarlijks uitvindersdiner, waar wij de uitvindingen van de afgelopen jaren vieren”. Werknemers die patenteerbare ontwikkelingen creëren, worden ook beloond met een certificaat en een bonus voor octrooiaanvragen.

Naarmate onze organisatie groeit, krijgen we erkenning voor onze innovatie. De naam Punch Powertrain is een label geworden voor kwaliteit en innovatieve benaderingen en producten in de markten waarin wij actief zijn.