Punch Powertrain opent ‘De Leerfabriek’ in Sint-Truiden

Punch Powertrain legt een sterke focus op innovatie en op onze mensen die deze innovatie drijven. Om onze competenties steeds beter te kunnen ontwikkelen, investeert Punch Powertrain in ‘De Leerfabriek’, die op 13 december plechtig geopend werd door de CEO, Cor van Otterloo. Dit opleidingscentrum voorziet, naast opleidingslokalen, meer dan 400 m² gesimuleerde productie-omgeving, waar een breed gamma aan industrie-specifieke technieken in praktijk kan worden aangeleerd.

Continue opleidingen
In onze sterk groeiende organisatie dienen we continu een aantal medewerkers op te leiden voor specifieke rollen en functies. Al enkele jaren kennen we een sterke groeispurt, en daarenboven moeten er zelfs bij een normaal verloop jaarlijks een aanzienlijk aantal nieuwe medewerkers worden opgeleid. Ook de huidige medewerkers moeten worden getraind in de nieuwe technieken.
Tot hiertoe beperkte de specifieke opleiding zich grotendeels tot training-on-the-job door ervaren collega’s. De Leerfabriek laat ons toe mensen in deze technieken, vrij van de productiedruk, te bekwamen.

Industrie-specifieke technieken
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt voor technische geschoolde profielen, dienen we als bedrijf steeds meer te voorzien in basisopleidingen. We hebben een aantal sterke partners die ons hierin ondersteunen, waaronder VDAB en Limtec. We kunnen echter niet bij hen terecht voor specifieke technieken waar wij uniek in zijn, zoals bijvoorbeeld slijptechnieken en bepaalde meettechnieken.

Punch Powertrain opens ‘The Learning Factory’ in Sint-Truiden
Punch Powertrain opens ‘The Learning Factory’

Samenwerking met onderwijsinstellingen
We stellen onze Leerfabriek ook open voor scholen en opleidingsorganisaties. Op die manier krijgen de leerlingen de kans om hun theoretische kennis rond machines en meetmiddelen in praktijk toe te passen – iets wat voorheen vaak niet mogelijk was door de hoge investeringen in het opleidingsmateriaal. Momenteel zijn 4 secundaire scholen uit de buurt hierrond een programma aan het uitwerken voor leerlingen van de laatste jaren mechanische vormgevingstechnieken. Verder lopen er verkennende gesprekken met UCLL, PXL en UHasselt.

Een greep uit het opleidingsaanbod:

  • CNC-opleiding: voor deze opleiding werd een CNC-machine uit productie gehaald, zodat onderhoudstechnici en CNC-operatoren kunnen trainen in een levensechte setting. Dit zonder de normale productiedruk, die het leerproces soms op de achtergrond duwt. Hierbij worden basis- en CNC-slijptechnieken aangeleerd, zoals: machine instellen, steen dressen, steen vervangen, eerstelijnsonderhoud, MSA visuele controle etc.

  • Slijptechnieken: om het ‘gevoel voor de micrometer’ te trainen werd er een conventionele (niet digitale) slijpmachine aangekocht. De machine handmatig tot op enkele duizendsten van een millimeter instellen, geeft een veel betere voeling met het product dan simpelweg het ingeven van cijfers op een toetsenbord. Op deze machine kunnen de procesoperatoren ook oefenen in het stelwerk, zoals: tooling uitmeten en opbouwen, opnames uitklokken, …

  • Meettechnieken: in deze opleiding kunnen meettechnici en operatoren zich bekwamen in alle mogelijke meettechnieken en Statistic Process Control (SPC). Hiervoor werden de meest geavanceerde meetmiddelen ter beschikking gesteld, zoals: passameter, intramess, ruwwaardemeting en een 3D-meettoestel.

  • Onderhoud: om onderhoudstechnici praktisch te trainen in de basisprincipes binnen het Total Productive Maintenance (TPM), werden er 9 leerstanden aangekocht. Hier hoort, onder andere, elektronica, hydraulica, pneumatica, smeermiddelen, aandrijftechnieken, 5S, veiligheid, storingzoeken  en machinekennis bij.

  • Veiligheid: daar we veel belang hechten aan veiligheid, wordt er een toegewijde leerstand voorzien waar het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan ingeoefend worden.

  • Transport: er kan een attest behaald worden voor verschillende transportmiddelen. Zo is er bijvoorbeeld een stapelaar, heftruck, rolbrug of reachtruck voorzien. Even belangrijk hierbij is de ruimte die specifiek aan deze opleiding toegewijd wordt. Door de leeromgeving van de productievloer te verplaatsen naar een toegewijd opleidingscentrum, worden de stress en het ongevallenrisico aanzienlijk verlaagd.